آیا صنعت مد می تواند پایدار شود؟

آینده مد روشن و مسئولیت پذیر است - اگر با هم تغییر را ایجاد کنیم!

به منظور کمک بهتر به حفاظت از محیط زیست، ما شروع به پیشنهاد کردیم که همه مشتریان به تدریج از مواد بازیافتی برای جایگزینی مواد موجود از سال 2015 استفاده کنند. با تلاش های هماهنگ ما با تامین کنندگان، بیش از 99 درصد انواع پارچه مشکلات فنی را حل کرده است. بافت با مواد بازیافتی و کنترل هزینه به هدف مورد انتظار مشتری نزدیک شده یا به آن رسیده است.

علاوه بر این، ما همچنین به طور فعال در حال مطالعه مواد بسته بندی بازیافتی هستیم، به این امید که در آینده نزدیک به نرخ بازیافت 100٪ محصولات خود دست یابیم.